การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ฯวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ประจำปีการศึกษา 2563
คณะกรรมการประเมินฯ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำพล นววงศ์เสถียร ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตระกูล จิตวัฒนากร กรรมการ
3. ดร.ชิณโสณ์ วิสิฐนิธิกิจา กรรมการและเลขานุการ
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ด้วยระบบ VDO Conference

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *