โครงการพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า ระดับ 1วันที่ 25 มิถุนายน 2564

โครงการพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า ระดับ 1
โดย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย จังหวัดเลย
บูรณาการร่วมกับสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
ระหว่างวันที่ 21-25 มิถุนายน 2564 (30 ชั่วโมง)
ด้วยรูปแบบการสอนแบบสาธิตการปฏิบัติผ่านเครื่อข่ายอินเทอร์เน็ตด้วย Application Zoom Meeting
ณ อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร 19)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *